جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار

جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار

جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار به گزارش روابط عمومی

تجلیل از رانندگان ناوگان حمل سیمان سبزوار

تجلیل از رانندگان ناوگان حمل سیمان سبزوار

تجلیل از رانندگان ناوگان حمل سیمان سبزوار به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، به