گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)شركت سيمان لار سبزوار

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار،  پیرو آگهی دعوت منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه های ابرار و خراسان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶، در ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم) در محل سبزوار میدان لاله مجتمع فرهنگی هنری اسرار تالار کاشفی با حضور ۷۹۸.۴۲۹.۲۸۰ سهم معادل ۲۱/۲۵ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها و اعضاء هیأت مدیره و همچنین نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

پس از قرائت دستور جلسه با موضوع انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره با درخواست ریاست ،مجمع حاضران خود یا افراد مورد نظرشان را نامزد و معرفی نمودند.

پس از رای گیری بر اساس ماده ۸۸ قانون تجارت اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت برای

مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۱آقای عباسعلی حسینی

۲آقای مصطفی علی حسینی

۳شرکت کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه (سهامی عام )

۴شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان (سهامی خاص)

۵شرکت نگین تجارت آپامه (سهامی خاص)

۶شرکت توسعه سرمایه پینار (سهامی خاص )

۷شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام)

به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت نگین آتیه آندیا سهامی خاص  و آقای محسن صفاتی  به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره