گزارش تصویری مجمع عمومی عادی ساليانه ( نوبت دوم )

برگزاری مجمع عمومي عادی ساليانه(نوبت دوم)

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار مجمع عمومي عادی ساليانه(نوبت دوم )صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي عام ) ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 08/12/1401 در محل”تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع  سبزوار با حضور سهامداران برگزار و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری گردید :  

  1. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1401
  2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به 31/06/1401
  3. تعیین بازرس قانونی اصلی ، علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 31/06/1402
  4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1402
  5. اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود مالی منتهی به 31/06/1401
  6. سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد .

مشاهده کامل تصمیمات مجمع را می توانید در سامانه اطلاع رسانی کدال مشاهده نمایید.