دریافت تندیس «مدیر موفق ملی»

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، سنجش سهام سیمان سبزوار از زیر مجموعه های این شرکت، موفق به دریافت تندیس مدیر موفق ملی از سومین اجلاس سراسری مدیرموفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم گردید.
این اجلاس۱۲مرداد ماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی صدا وسیما با حضور مقامات کشوری ، نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی مجلس و مدیران صمت  برگزار شد و مدیر عامل سنجش سهام سیمان سبزوار مهندس مجیدی نیز موفق به دریافت تندیس مدیر موفق ملی از این اجلاس گردید.
گفتنی است این اجلاس با  هدف تعامل و رشد علمی بین بخش دولتی و شرکتهای خصوصی در ۱۷ گروه از بنگاه های مختلف اقتصادی سراسر کشور برگزار گردید.