جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار
  • جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان لار سبزوار

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی بهره وری شرکت سیمان سبزوار با حضور ارزیابان ایمیدرو برگزار شد .

گفتنی است سیمان سبزوار در دوره گذشته جایزه پیشروان بهره وری تک ستاره را کسب نمود.